Baan en Clubregelement

Huisregels van Ten Medel

Vanaf 2020 is Ten Medel overgestapt op de KNTLB-ClubApp. Via deze app kun je een baan afhangen en berichten van het bestuur inzien. De app download je, nadat je jouwinloggevens hebt ontvangen, via je favoriete appstore.

Baanreglement

 

  1. De openingstijden van het park zijn dagelijks van 07.00 – 23.00 uur. De verlichting moet om 23.00 uur uit.
  1. De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen en passende tenniskleding.
  1. Om te kunnen spelen, dient er met een geldig ledenpasje te worden afgehangen op het daartoe bestemde afhangbord. Afhangen kan alleen geschieden als men daadwerkelijk op het park aanwezig is. Dus niet tussen de middag afhangen als men om 18.00 uur wil spelen en/of afhangen en tussentijds het park verlaten

Speeltijden:

Enkelspel    : 30 minuten
Dubbelspel  : 60 minuten
Als men met drie personen speelt, geldt dat als enkelspel.

  1. Men is vrij in de keuze welke beschikbare baan men wilt afhangen.
  1. Wanneer er op één of meerdere banen door de verenigingstrainer les wordt gegeven, competitie,

toernooien of andere door het bestuur of commissie georganiseerde activiteiten worden gehouden,

dan vervallen de rechten op de betreffende banen

  1. Tijdens de bovengenoemde activiteiten zal getracht worden minstens één baan voor recreatietennis

beschikbaar te houden. Dit zal bekendgemaakt worden op het afhangbord en/of op de site van Ten Medel.

  1. Jeugdleden t/m 12 jaar mogen tot 20.00 uur van alle banen gebruik maken en hebben dezelfde rechten en plichten als de seniorleden.
  1. In de situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.