AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels.

De AVG & Ten Medel

Opslag en verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsprocessen van L.T.V. Ten Medel. Dit dient met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren, omdat misbruik van persoonsgegevens grote schade kan berokkenen aan leden en andere betrokkenen bij L.T.V. Ten Medel, maar ook bij L.T.V. Ten Medel zelf. L.T.V. Ten Medel hecht dan ook veel waarde aan het beschermen van de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Het op een juiste manier verwerken van persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van het bestuur van L.T.V. Ten Medel. 

Met het beschrijven van de maatregelen in dit beleidsdocument beoogt en neemt L.T.V. Ten Medel haar verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren en daarmee te voldoen aan de relevante privacywet- en regelgeving.