Bestuur en commissies

Naar wie ben je op zoek?

Bestuur

secretaris@tenmedel.nl
Het bestuur zorgt ervoor dat alles op en rondom de vereniging goed verloopt.

Bar

bctenmedel@outlook.com
De barcommissie regelt alles omtrent de bardiensten, inkoop en het openen en sluiten van het clubhuis.

Sponsoring

rliefbroer@hotmail.com
De sponsorcommissie zet zich actief in voor huidige en nieuwe sponsoren. Interesse om te sponsoren? Neem dan direct contact op!

Redactie

redactietenmedel@outlook.com
De redactie zorgt ervoor dat het clubblad 4 keer per jaar verschijnt. 
Lees hier het laatste clubblad!

Activiteiten

actenmedel@gmail.com
Een Najaarsbokaal, Snertdag of Pubquiz organiseren voor onze leden? Deze commissie regelt het allemaal.

Baanonderhoud & Park

communicatie@tenmedel.nl
Ons mooie en nette tennispark hebben we aan de mannen van deze commissie te danken.

Clubkampioenschappen

ckstenmedel@outlook.com
De CKS-commissie organiseert voor alle leden van Ten Medel de jaarlijkse clubkampioenschappen.

Communicatie

communicatie@tenmedel.nl
Deze commissie houdt zich bezig met de interne en externe communicatie van de vereniging.

Technische commissie

competitietenmedel@outlook.com
Voor alle informatie omtrent de competitie en toernooien kan deze commissie je uit de brand helpen.

Ten Medel Open & Hapjes

tenmedelopen@outlook.com
Het drukbezochte open toernooi van Ten Medel ligt in handen van deze commissie.

Vrijwilligerscoördinator

yvonne.liefbroer@hotmail.com
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. De vrijwilligerscoördinator zorgt dat alles omtrent vrijwilligerswerk wordt geregeld.