Praat mee op de digitale ALV!

Op 31 maart is de Algemene Ledenvergadering. Ook is het mogelijk je aan te melden voor het bestuur!

Hierbij nodigt het bestuur alle seniorleden van Ten Medel uit tot het bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering op 31 maart 2021 om 20.00 uur via Microsoft Teams.

Meld je aan door te reageren op de mail die op 18 maart gestuurd is, voorafgaand aan de vergadering ontvang je dan een link om deel te nemen aan de Teams-sessie.

Mocht het statutair verplichte aantal leden van 10% der stemgerechtigde leden niet aanwezig zijn, dan wordt er op dezelfde avond om 20.30 uur een nieuwe vergadering bijeengeroepen (art. 16 lid 3). Stemgerechtigd zijn alleen seniorleden. Jeugdleden en ondersteunende leden zijn niet stemgerechtigd (art. 14 lid 3). 

De agenda van de vergadering vind je in de mail. Een van de belangrijkste punten is het benoemen van nieuwe bestuursleden. Mocht je zelf interesse hebben om toe te treden tot het bestuur, dan kun je je aanmelden via secretaris@tenmedel.nl

Mocht je nog vragen hebben over de gang van zaken, richt deze dan aan secretaris@tenmedel.nl

De notulen van de ALV van vorig jaar zijn als bijlage in de mail toegevoegd.

De financiële stukken zijn eventueel op te vragen bij de secretaris via email: secretaris@tenmedel.nl 

Graag tot 31 maart 2021!

Met sportieve groeten,
Het bestuur

Meer Blogs

Lees hier andere blogs over activiteiten bij Ten Medel!

Maatregelen 28 november

Het aantal coronabesmettingen is hard gestegen en de druk op de zorg neemt verder toe. Het kabinet heeft daarom besloten dat extra maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Vanaf zondag 28 november geldt een...

Ten Medel Open 2021

Wat waren er dit jaar weer veel spelers en supporters! Samen hebben wij er andermaal een geweldig toernooi van gemaakt🙌🏻 Gelukkig was het mogelijk om het toernooi met een klein aantal coronaregels te organiseren, laten wij hopen dat volgend jaar alles weer normaal kan...

Zomercup 2021

Nu het voorjaar, net zoals vorig jaar, vooral bestond uit geannuleerde toernooien, vond de Activiteitencommissie het tijd om het succes van de Zomercup 2020 een vervolg te geven. Dit keer een iets verkorte versie om niet te botsen met de open toernooien van...