Praat mee op de digitale ALV!

Op 31 maart is de Algemene Ledenvergadering. Ook is het mogelijk je aan te melden voor het bestuur!

Hierbij nodigt het bestuur alle seniorleden van Ten Medel uit tot het bijwonen van de digitale Algemene Ledenvergadering op 31 maart 2021 om 20.00 uur via Microsoft Teams.

Meld je aan door te reageren op de mail die op 18 maart gestuurd is, voorafgaand aan de vergadering ontvang je dan een link om deel te nemen aan de Teams-sessie.

Mocht het statutair verplichte aantal leden van 10% der stemgerechtigde leden niet aanwezig zijn, dan wordt er op dezelfde avond om 20.30 uur een nieuwe vergadering bijeengeroepen (art. 16 lid 3). Stemgerechtigd zijn alleen seniorleden. Jeugdleden en ondersteunende leden zijn niet stemgerechtigd (art. 14 lid 3). 

De agenda van de vergadering vind je in de mail. Een van de belangrijkste punten is het benoemen van nieuwe bestuursleden. Mocht je zelf interesse hebben om toe te treden tot het bestuur, dan kun je je aanmelden via secretaris@tenmedel.nl

Mocht je nog vragen hebben over de gang van zaken, richt deze dan aan secretaris@tenmedel.nl

De notulen van de ALV van vorig jaar zijn als bijlage in de mail toegevoegd.

De financiële stukken zijn eventueel op te vragen bij de secretaris via email: secretaris@tenmedel.nl 

Graag tot 31 maart 2021!

Met sportieve groeten,
Het bestuur

Meer Blogs

Lees hier andere blogs over activiteiten bij Ten Medel!

Filmopnames

Op zaterdag 17 april was het park van Ten Medel een heuse filmset. Richard Brusse filmde beelden voor een promotiefilmpje over onze club. Een strakblauwe lucht, aangenaam temperatuurtje en een verzameling enthousiaste leden die tijd op hun vrije zaterdag hadden...

Ons bestuur stelt zich voor!

Op 31 maart 2021 was de Algemene Ledenvergadering. Een van de belangrijkste punten op de agenda was, na het aftreden van Gerrie van Overbeek en eerder openstaande vacatures, het aanstellen van drie nieuwe bestuursleden. Gelukkig hebben drie mensen zich aangemeld:...

Corona-update na 28 april

De opening van de terrassen van horeca tussen 12:00 en 18:00 is NIET van toepassing voor sportverenigingen. Ons clubhuis blijft dus voorlopig dicht. Op dit moment mogen we vrij spelen en trainen (enkel en dubbelspel) op ons sportpark. Klik hier voor alle maatregelen...