Leden Vergadering

Hoe staan we ervoor?

ALV

Op donderdag 7 maart jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Het was een enerverende avond met een hoop veranderingen.

Nadat het jaar 2018 qua activiteiten en bijzonderheden was toegelicht en de financiën door de penningmeester werden gepresenteerd, was het tijd voor de bestuursverkiezingen.

Tijdens de vorige ALV was besloten om met 5 bestuursleden door te gaan in 2019. Aangezien het huidige bestuur uit 6 leden bestond en er 3 leden aftredend en niet herkiesbaar waren, moesten er 2 nieuwe bestuursleden aantreden. Tonni Stam had zich voorafgaand aan de vergadering al aangemeld en werd door ALV aangenomen. Tijdens de vergadering meldde Wilco van Gelderen zich aan en werd vervolgens door de vergadering aangenomen.

Het nieuwe bestuur bestaat dus nu uit Jacqueline Schoots, Henk van Overbeek, Gerrie van Overbeek, Tonni Stam en Wilco van Gelderen.

Door de penningmeester werd een nieuw fenomeen geïntroduceerd, namelijk de Blauwtjesclub. Een sponsorprogramma waarbij de leden, geheel vrijwillig, een jaarlijkse bijdrage doen van € 20,00 die gebruikt zal gaan worden voor een vooraf bepaald doel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan materiaal, activiteiten en parkonderhoud. De vergadering stemde in met dit voorstel en besloot dat de ALV jaarlijks bepaald voor welk doel de bijdragen zijn bestemd. Voor 2019 werd besloten om de zitbanken langs de tennisbanen te vernieuwen.

Een speciaal item was voor deze vergadering ingeruimd voor de communicatie commissie, namelijk de lancering van onze vernieuwde website. De vergadering kreeg toelichting over het idee achter de website. Vervolgens werd de website natuurlijk in beeld gebracht. De leden waren uitermate enthousiast en het bestuur bedankte de communicatie commissie voor hun inzet. Wel benadrukte de communicatie commissie dat de leden voldoende input moeten leveren om de website up-to-date te houden. 

De vergadering werd na een dankwoord van de voorzitter afgesloten met een drankje.

Meer Blogs

Lees hier andere blogs over activiteiten bij Ten Medel!

TMO gaat door

Beste leden, Het hoge woord is er uit! Door de versoepeling van de maatregelen door de overheid mogen wij, binnen de nog geldende regels, het Ten Medel Open (TMO) dit jaar toch weer organiseren! Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als wij! TMO 2020 wordt...

Opening clubhuis

Wij hebben goed nieuws. Vanaf vandaag mag het clubhuis en het terras weer open. We dienen ons wel te houden aan een aantal regels en voorwaarden. Deze vind je onder aan de tekst. Als bestuur doen we wederom een dringend beroep op iedereen om zich aan de genoemde...

Ten Medel Zomercup

Beste leden, Het 1,5-metertennis verloopt goed en de banen zijn druk bezet. Helaas moeten we nog wel toernooien en competities missen, maar niet getreurd! Interne competities zijn toegestaan volgens de richtlijnen van de KNLTB en daarom presenteert de...